”Rätt kommunikation till rätt investerare vid rätt tidpunkt”

FIRMADVISORY är ett oberoende, strategiskt kommunikations- och IR-företag som fokuserar på att hjälpa börsnoterade bolag att uppnå en korrekt företagsvärdering genom att skapa ett pro-aktivt IR-program. En gedigen yrkeserfarenhet inom Investment Banking och ett brett nätverk inom det institutionella investerar kollektivet gör att vi på ett konstruktivt och relevant sätt kan samarbeta med IR-avdelningar och företagsledningar för att förbättra och effektivisera företagets kommunikation.

Vi hjälper våra kunder att bli tydliga med sitt investment case, hitta en önskvärd mix av aktieägare och kontinuerligt presentera kommunikation relevant för målgruppen. Vi tar fram innovativa lösningar och kanaler för att bygga relationer mellan företaget och investerare. Vi tar ansvar för- och säkerställer genomförandet av mer traditionella möten såsom roadshows, kapitalmarknadsdagar och enskilda möten. Om företaget har en upparbetad relation med mäklarhus samarbetar vi gärna med deras Corporate Access team för att säkerställa att ledningens tid och insats ger största möjliga avkastning. Våra tjänster riktar sig även till fondbolag.

Firmadvisory erbjuder också en bokförings- och redovisningstjänst. Vi erbjuder hjälp med bl a följande:

  • Löpande bokföring
  • Årsredovisning/Årsbokslut
  • Månads- och kvartalsrapporter
  • Deklaration
  • Administrativ support