VÅRA TJÄNSTER

 • Perception Studies – Nulägesanalys - kvalitativ undersökning och analys av företagets IR-avdelning och ledning
 • en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av företagets kommunikation
 • bearbetning av aktieägarlistor
 • profilering och screening av potentiella target investors
 • förberedelser av finansiella möten i form av samarbete med bolagen för utformande av presentationsmaterial, förberedelser kring investerares huvudfrågeställningar såväl som koordination av möteslogistik
 • Djuplodande follow-ups
 • event screening
 • analys och utveckling av kommunikationskanaler

Firmadvisory erbjuder också en bokförings- och redovisningstjänst. Vi erbjuder hjälp med bl a följande:

 • Löpande bokföring
 • Årsredovisning/Årsbokslut
 • Månads- och kvartalsrapporter
 • Deklaration
 • Administrativ support